top of page

เงื่อนไขของรีสอร์ต

 1. นโยบายทั่วไป

  • การสำรองห้องพักต้องชำระเงินครึ่งนึง (50%) ของจำนวนหลังจากทำการจองเท่านั้น 

  • ห้ามสูบบุหรี่ในที่พัก กรุณาสูบในบริเวณที่จัดไว้ให้ หากฝ่าฝืนปรับ 2,000 บาท 

  • ไม่อนุญาตให้นำอาหารมาประกอบอาหารภายในห้องพัก สามารถทำประกอบอาหารได้ในบริเวณที่ทางรีสอร์ตจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น และไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้า หากฝ่าฝืนมีค่าปรับ 500 บาท (ยึดจากเงินประกันห้องพักของลูกค้า) 

  • การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรโดยยืนยันทางอีเมล์หรือแบบฟอร์มการติดต่อในแฟนเพจ Facebook หรือ Line officials เท่านั้น 

  • ทางรีสอร์ตมีการโปรโมทที่พักที่อยู่ในมาตรฐานความสะอาดที่ดีหากห้องไม่สะอาดยินดีคืนเงิน เบื้องต้นหากลูกค้าพบว่าห้องไม่สะอาดสามารถแจ้งทางพนักงานแม่บ้านเพื่อร้องขอการทำความสะอาดอีก 1 ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สงวนสิทธิ์เฉพาะห้องที่ไม่สะอาดและหากลูกค้าไม่พึงพอใจกับห้องพักที่จองมาสามารถแจ้งขอย้ายห้องพักได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (อัพเกรดห้องฟรี) แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับ ดุลยพินิจของผู้จัดการรีสอร์ต (ในกรณีที่มีห้องสำรอง) และจะไม่คืนเงินในกรณีที่ลูกค้าจองผ่าน Agoda ,Booking.com และ C-Trip.com ซึ่งถือว่าลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบความเสี่ยงในการเลือกจองห้องพัก มาด้วยตนเอง 

  • กรุณาดูแลทรัพย์สินและสิ่งของมีค่าของท่านให้เป็นอย่างดี หากมีการสูญหายหรือชำรุดทางรีสอร์ตจะไม่รับผิดชอบทุกกรณี 

  • ขอความกรุณางดใช้เสียงตั้งแต่เวลา 22.30 น. เป็นต้นไป เพื่อไม่เป็นการรบกวนท่านอื่นที่กำลังพักผ่อน 

  • กรณีที่ลูกค้าทำให้ทรัพย์สินของรีสอร์ตเกิดความเสียหายทางลูกค้าจำเป็นต้องชดใช้คืนตามมูลค่าของทรัพย์สินนั้นๆ 

  • ลูกค้าสามารถเช็คอินได้ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป หากในกรณีที่ต้องการเข้าพักก่อนเวลาจะมีค่าบริการชั่วโมงละ 100 บาท (ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความพร้อมในการให้บริการของห้องพัก) 

  • ลูกค้าสามารถแจ้งเช็คเอาท์ได้ตั้งแต่เวลา 07.00 – 12.00 น. หากเกินกำหนดจะมีค่าบริการที่ชั่วโมงละ 100 บาท หรือ 50% ของราคาที่พักในวันนั้นๆ 

  • ค่าใช้จ่ายจะถูกเรียกเก็บในสกุลเงินบาทไทย 

 2. นโยบาย การเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือการไม่เข้าพัก 

  • การเปลี่ยนแปลงการเข้าพักสามารถทำได้โดยไม่เสียค่าปรับภายใน 7 วันก่อนการเข้าพัก ขึ้นอยู่กับสถานะห้องว่าง และอัตราค่าที่พักอาจปรับขึ้นตามอัตราใหม่ กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขการเข้าพักเพิ่มเติม 

  • ไม่อนุญาตให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงการสำรองห้องพัก ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว เช่น วันหยุดยาวหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปีใหม่ไทย (สงกรานต์) คริสต์มาสและปีใหม่ 

  • การลดจำนวนห้องพัก หรือลดจำนวนวันที่เข้าพัก ไม่สามารถคืนเงินได้ 

  • การยกเลิกก่อนเข้าพักไม่น้อยกว่า 7 วันจะได้รับการคืนเงินเต็มจำนวน หลังจากหักค่าธรรมเนียม 10% 

  • หากมีการแจ้งยกเลิกน้อยกว่า 7 วันก่อนการเข้าพักจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 50% ของราคาที่พัก 

  • การไม่แสดงตัวเข้าพัก โดยไม่แจ้งล่วงหน้าก่อน 72 ชั่วโมง (3 วัน) จะไม่มีการคืนเงินค่าที่พักไม่ว่ากรณีใดๆ 

  • กรุณาศึกษาโปรโมชั่นให้ละเอียด เพราะบางโปรโมชั่นนั้นไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเนื่องจากเป็นราคาพิเศษ 

 3. นโยบายจำนวนผู้เข้าพัก 

  • ผู้ใหญ่พักได้ 2 ท่าน 

  • ผู้ใหญ่พักได้ 3 ท่านหากจองมาแบบมีเตียงเสริม 

  • ในกรณี ผู้เข้าพัก เป็น ผู้ใหญ่ 2 ท่าน และ เด็ก 2 ท่าน ผู้จองจะต้องทำการแจ้งให้ทางโรงแรมทราบล่วงหน้า และมีค่าใช้จ่าย โดยเด็กท่านแรกเป็นเตียงร่วมกับผู้ปกครองบริการอาหารเช้า 1 ชุด (ไม่มีบริการเตียงเสริม) เด็กท่านที่ 2 จำเป็นต้องเพิ่มเตียงเสริมในราคาปกติ 

 4. นโยบายสำหรับเด็ก

  • ทางโรงแรมยินดีต้อนรับเด็ก คำจำกัดความของเด็ก คือต้องมีอายุไม่เกิน 12 ปี 

  • ทารก อายุต่ำกว่า 6 ขวบ พักฟรี โดยพักเตียงร่วมกับผู้ปกครอง (ไม่มีบริการเตียงเสริม) 

  • เด็กอายุ 0-6 ปี เด็กท่านแรกสามารถพักเตียงร่วมกับผู้ปกครอง (ไม่มีบริการเตียงเสริม) และเด็กท่านที่ 2 ต้องเพิ่มเตียงเสริมในราคาปกติ 

 5. นโยบายเตียงเสริม

  • จำนวนเตียงเสริมในห้องพักสูงสุดจำนวน 1 เตียง  

  • โรงแรมอาจจัดเดย์เบดเป็นเตียงเสริม และมีการเรียกเก็บค่าบริการเตียงเสริมพร้อมอาหารเช้า ก่อนเข้าพักหรือก่อนการใช้งาน 

 6. นโยบายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง

  • ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้าพักในทุกกรณี หากฝ่าฝืนทางโรงแรมขออนุญาตเรียกค่าปรับ 500 บาท (ยึดจากเงินประกันห้องพักของลูกค้า) หากลูกค้าต้องการเข้าพักกรุณาแจ้งทางรีสอร์ตก่อนวันที่จะเข้าพัก มีค่าบริการเข้าพักสำหรับสัตว์เลี้ยงที่ 300 บาทต่อตัว โดยทางรีสอร์ตจะมีบ้านให้น้อง 1 หลัง และสงวนสิทธิ์ในการเข้าพักของสัตว์เลี้ยงเฉพาะสาขา 1 บ้านเขาค้อ ห้องทะเลหมอก ,ลมหนาวและพราวฟ้า สำหรับ Ozone สาขา 2 เฉพาะห้อง 2/3/9 เท่านั้น (สาขา 2 สามารถอนุโลมสัตว์เลี้ยงเข้าพักเพิ่มเติมได้ในกรณีที่ห้องดังกล่าวเต็ม เช่น ห้อง 1 และ 5) 

 7. นโยบายเกี่ยวกับการสูบบุหรี่

  • ห้ามสูบบุหรี่ในที่พัก กรุณาสูบในบริเวณที่จัดไว้ให้ หากฝ่าฝืนปรับ 2,000 บาท

 8. นโยบายเกี่ยวกับเสียง

  • โรงแรมขอความร่วมมือในการไม่ทำเสียงรบกวนผู้เข้าพักท่านอื่น โดยเฉพาะหลังเวลา 22.30 น. ทางโรงแรมสงวนสิทธิ์ในการให้บริการห้องพักของโรงแรมหากพบว่ามีเสียงรบกวนผู้เข้าพักท่านอื่น และงดการให้บริการเข้าพักโดยไม่คืนเงินค่าห้องพัก ​

 9. นโยบายการทำอาหาร 

  • ไม่อนุญาตให้นำอาหารมาประกอบอาหารภายในห้องพัก สามารถทำประกอบอาหารได้ในบริเวณ ที่ทางรีสอร์ตจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น และไม่อนุญาตให้ประกอบอาหารด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้า หากฝ่าฝืนมีค่าปรับ 500 บาท (ยึดจากเงินประกันห้องพักของลูกค้า) ​

bottom of page